Mengenal Asal Doktrin Syiah

*Tulisan ini ditulis sebagai penugasan Sekolah Pemikiran Islam Chapter Bandung Angkatan Pertama dalam materi Syiah

Dimas Prabu Tejonugroho

Istilah Syiah berasal dari Syiatul Ali, yang bermakna pengikut Ali[1]. Istilah “pengikut Ali” ini terbentuk pada saat akhir kekhalifahan Utsman bin Affan r.a dan awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. Pada awalnya Syiah sendiri hanya bermakna dukungan dan pembelaan politik kepada Ali bin Abi Thalib. Pembelaan ini diberikan karena Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai orang yang lebih utama dan lebih berhak atas kekhalifahan setelah Rasulullah daripada Abu Bakar.

Continue reading “Mengenal Asal Doktrin Syiah”

Advertisements